ติดต่อเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2

ถ.เพชรเกษม ต.โคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 94120 โทรศัพท์ 073-431196 โทรสาร 073-431197

อีเมล์ : eduptn2@hotmail.com