อำนาจหน้าที่

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  • กฎหมายการศึกษา
  • สรุปกฎหมายเกี่ยวกับภารกิจจัดการศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ปน 2

วารสารข่าวประชาสัมพันธ์
การรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วม

ช่องทางรับฟัง

ความคิดเห็น

Q&A

ถาม-ตอบ

แจ้งร้องเรียน

การทุจริต

รายงาน

ควาามพึงพอใจ

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ประชาสัมพันธ์ สพป.ปัตตานี เขต 2 >>

สื่อออนไลน์

เอกสารเผยแพร่

ข่าวสำคัญทางการเงิน

สถิติผู้ใช้งานเว็บไซต์

 

ข้อมูลติดต่อ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2

35/16 ถ.เพชรเกษม ต.โคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 94120

โทรศัพท์ 073-431196 โทรสาร 073-431197

อีเมล์ :eduptn2@hotmail.com

แผนที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปัตตานี เขต 2